Remonty maszyn

Remonty maszyn i urządzeń przemysłowych to nasza główna działalność, od początku swojej aktywności gospodarczej prowadzimy prace remontowe na różnych typach maszyn. Specjalizujemy się w remontach kapitalnych i bieżących maszyn średnio gabarytowych (max. 15t) w szczególności obrabiarek, pras oraz urządzeń dedykowanych, głównie dla przemysłu motoryzacyjnego oraz elektromaszynowego.

Prace remontowe dla każdej maszyny lub urządzenia obejmują:

  1. Uzgodnienia z klientem - proces bezpośrednich rozmów i wstępnej oceny stanu technicznego maszyny lub urządzenia oraz analizy specyfikacji technicznej klienta,
  2. Ustalenie ostatecznego zakresu prac - etap ten obejmuje końcowe ustalenia dotyczące zakresu remontu i modernizacji, zalecanych  komponentów handlowych, części zamiennych oraz innych, dodatkowych wymagań klienta.    
  3. Przygotowanie kalkulacji - na bazie dokonanych uzgodnień dotyczących zakresu prac, zastosowanych komponentów handlowych oraz klasy bezpieczeństwa wykonywana jest kalkulacja końcowa remontu,
  4. Demontaż i regeneracja części - etap obejmuje całkowity demontaż maszyny lub urządzenia, regenerację lub wymianę części i komponentów oraz malowanie korpusu i osłon bezpieczeństwa,
  5. Ponowny montaż i prace instalacyjne - nowe i zregenerowane części oraz zespoły zostają ponownie zamontowane do odświeżonego korpusu maszyny. Na tym etapie wykonywane są także nowe instalacje i system sterowania maszyny lub urządzenia.
  6. Uruchomienie - etap ten obejmuje rozruch wstępny i końcowy, pracę testową połączoną z próbną produkcją oraz optymalizację osiąganych parametrów technicznych,
  7. Odbiór wstępny z udziałem klienta - etap obejmuje sprawdzenie osiąganych parametrów maszyny w naszej siedzibie, z udziałem przedstawicieli klienta. Odbiór jest przeprowadzany wg procedur i wymagań zamawiającego,
  8. Odbiór końcowy - po pozytywnym wyniku odbioru wstępnego maszyna lub urządzenie jest wysyłane do klienta. Po zainstalowaniu i podłączeniu w siedzibie klienta odbiór maszyny jest wykonywany ponownie.
  9. Zakończenie prac remontowych - po potwierdzeniu przez klienta zgodności osiąganych przez maszynę lub urządzenie parametrów z wymaganiami specyfikacji proces remontu zostaje zakończony. Klient otrzymuje uaktualnioną dokumentację DTR maszyny, schematy nowych instalacji oraz deklarację zgodności CE.

 

Wszystkie wymienione wyżej prace są wykonywane przez doświadczony i zaangażowany personel Spółki Apena-Remont, który gwarantuje wysoką jakość prowadzonych prac oraz spełnienie wymagań krajowych i europejskich. Nasze działania, poziom techniczny oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu gwarantuje satysfakcje wszystkich klientów.

 

Zapraszamy do współpracy