Utrzymanie ruchu

Usługi w zakresie utrzymania ruchu maszyn, obiektów i instalacji przemysłowych to jedna z głównych i najstarszych usług oferowanych przez naszą Spółkę. Od początku naszej działalności wykonywaliśmy tego typu usługi dla szeregu firm z rejonu Podbeskidzia zaczynając od FAE Apena SA, firmy z której się wywodzimy, kończąc na firmach General Electric oraz Fiat Powertrain. Nasze usługi obejmują naprawy, przeglądy, konserwacje oraz obsługę TPM całego parku maszynowego, instalacji przemysłowych oraz linii technologicznych naszych klientów.

Wykwalifikowany i doświadczony personel naszej firmy realizuje prace związane z utrzymaniem ruchu w sposób planowy i kompleksowy. Oprócz bieżącego reagowania na zaistniałe w obszarach uszkodzenia maszyn i instalacji prowadzimy rejestry prowadzonych prac, wymienianych części oraz analizę zużycia materiałów eksploatacyjnych. Wszystkie zebrane informacje są podstawą do opracowania działań prewencyjnych, a dla maszyn krytycznych do opracowania przeglądów w ramach działań TPM. Maszyny, urządzenia oraz instalacje szczególnie istotne dla naszych klientów, mają prowadzone przeglądy TPM w okresach tygodniowych, miesięcznych i rocznych z pełną analizą zaistniałych przestojów, użytych części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych. Na każdej maszynie i urządzeniu jest przeprowadzany roczny przegląd obejmujący określenie ich stanu technicznego oraz zalecanych prac konserwacyjnych a także badanie stanu instalacji elektrycznej z pomiarem zerowania i wytrzymałości izolacji.

W ramach prac związanych z utrzymaniem ruchu, na życzenie klienta wykonujemy także inne wymagane przez niego zlecenia, dostosowując się do jego potrzeb i wymagań. Nasze usługi możemy poszerzyć o zakupy materiałowe, analizę ryzyka pracy oraz dostosowanie maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań. Po przeprowadzonym remoncie maszyn i uzupełnieniu ich dokumentacji technicznej i schematów instalacji wystawiamy także Deklaracje Zgodności CE.

 

Zapraszamy do współpracy