W ramach realizacji strategii rozwoju Spółki Apena-Remont na lata 2019-2025, nasza firma poszukuje i pozyskuje nowych klientów i partnerów biznesowych w celu rozwoju zakresu świadczonych usług.
W 2019 roku jednym z nich został znany w Europie i na świecie producent maszyn do wyrobów gumowych, francuska firma REP International.

12 grudnia 2019 roku została podpisana umowa o świadczeniu przez naszą Spółkę usług serwisowych, związanych z produkowanymi przez firmę Rep International maszynami. Jako oficjalny partner, będziemy bezpośrednio współpracować z niemieckim oddziałem i serwisem firmy REP International, świadcząc usługi na terytorium Polski w zakresie:

  • Instalowania i uruchamiania nowych maszyn w siedzibie klienta
  • Obsługi posprzedażnej maszyn
  • Przeglądów okresowych i gwarancyjnych maszyn
  • Napraw bieżących i usuwania awarii maszyn
  • Wsparcia technicznego on-line oraz w siedzibie klienta
  • Dostaw części zamiennych do wszystkich typów maszyn.

W przyszłości planowane jest także poszerzenie współpracy o:

  • Produkcję części zamiennych
  • Sprzedaż bezpośrednią wszystkich typów maszyn firmy REP International
  • Rozwój usług serwisowych poza terytorium Polski.

W styczniu 2020 roku wytypowani pracownicy Spółki Apena-Remont rozpoczęli cykl szkoleń teoretycznych i praktycznych, na których poznają budowę i działanie maszyn, stosowane rozwiązania techniczne, programy sterujące oraz obsługę wszystkich typów i generacji maszyn z firmy REP International. W ramach treningów nasi pracownicy uczestniczą także w przeglądach okresowych maszyn oraz poznają procedury wsparcia technicznego, jakie firma REP oferuje swoim klientom. Cykl szkoleniowy dla polskich pracowników serwisu zakończy się w maju  2020 roku. Po tym terminie pracownicy Spółki Apena-Remont będą samodzielnie wspierać firmy z naszego kraju i rozwiązywać zgłaszane przez klientów problemy.

Apena-Remont serwisem REP w Polsce

Zapraszamy do korzystania z usług Apena-Remont – polskiego serwisu REP International

Call

TELEFONY SERWISU REP W POLSCE

Logo Rep

+48 532 519 737
od poniedziałku do piątku
od 7:00 do 17:00.

Do dyspozycji klientów firmy REP International został uruchomiony telefon serwisowy, na który można zgłaszać awarie, zapotrzebowania na usługi serwisowe oraz części zamienne.

Zgłoszenia można także składać

 pod numerem:
+48 33 8160394

wew. 2404 lub 2438

Mailrep.serwis@apena-remont.com.pl

Do kontaktów niewymagających pilnych interwencji
prosimy wykorzystywać formularz

Formularz serwisowy