Pozostała działalność

Pozostała działalność Apena-Remont sp. z o.o.

Modernizacja parku maszynowego to nie tylko zakup nowych maszyn, części, komponentów handlowych i instalacji technicznych. Każda remontowana przez nas maszyna podlega procesowi modernizacji już na etapie przygotowania oferty w zakresie usprawnienia jej obsługi, zwiększenia bezpieczeństwa pracy, zwiększenia wydajności oraz spełnienia wymogów zawartych w obowiązujących przepisach europejskich. Instalowane w maszynach nowe układy mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne i sterowania spełniają wymagania Europejskich Dyrektyw oraz norm i przepisów krajowych.

Nasze realizacje na całym świecie

Własny oddział obróbki wiórowej wyposażony w maszyny i urządzenia umożliwia nam wykonywanie części do produkowanych lub remontowanych przez nas maszyn. Realizujemy także zlecenia naszych klientów wg opracowanej przez nas lub dostarczonej dokumentacji.
Posiadamy:

 • tokarki konwencjonalne o zakresie obróbki do średnicy φ800 mm i długości 2500 mm,
 • sterowane numeryczne tokarki CNC o zakresie obróbki do średnicy φ400 mm i długości 1000 mm,
 • frezarki uniwersalne dla detali o gabarytach wielkości 700x400x400 mm,
 • frezarki CNC dla detali o gabarytach 550x300x350 mm,
 • szlifierki do wałków, otworów i płaszczyzn,
 • elektro-drążarki: wgłębną i drutową,
 • prasy mimośrodowe do 100T,
 • piły taśmowe,
 • piaskarkę,
 • maszyny do obróbki blach z gilotynami, krawędziarkami oraz prasami mimośrodowymi i hydraulicznymi,

Maszyny uzupełniają linie i gniazda technologiczne umożliwiające wykonywanie:

 • obróbki cieplnej detali,
 • malowanie mokre,
 • spawanie metodami TIG, MIG oraz cięcie plazmą.

Wykonujemy także przyrządy i sprawdziany oraz skomplikowane części maszyn wymagające pomiarów na współrzędnościowej maszynie pomiarowej z wyposażeniem i oprogramowaniem firmy Renishow oraz wyposażeniem uzupełniającym, umożliwiającym pomiary chropowatości powierzchni oraz twardości detali po obróbce cieplnej.


Doświad­czony i zaan­ga­żo­wany perso­nel Spółki Apena-Remont
gwaran­tuje wysoką jakość prowa­dzo­nych prac oraz speł­nie­nie wyma­gań krajo­wych i euro­pej­skich.

Nasze dzia­ła­nia, poziom tech­niczny oraz ciągłe podno­sze­nie kwali­fi­ka­cji
zapewniają satys­fak­cję klien­tów.

Zmiany lokalizacyjne maszyn i urządzeń, instalowanie nowo zakupionych maszyn oraz ich rozładunek i transport na miejsca docelowe, to jedna z oferowanych przez nas usług związanych z funkcjonowaniem zakładów produkcyjnych.  Wiele lat doświadczeń w tego typu pracach, wykwalifikowany personel z odpowiednimi uprawnieniami oraz posiadany sprzęt transportowy i zabezpieczający z wymaganymi atestami pozwalają nam realizować zlecenia związane z tym zakresem prac. Na życzenie klienta zapewniamy kompleksową realizację usługi obejmującą odłączenie maszyn, transport na terenie zakładu, załadunek i rozładunek samochodowy, ustawienie maszyny w miejscu przeznaczenia oraz jej podłączenie i uruchomienie.

Oferujemy usługi związane z dostosowaniem maszyn do minimalnych wymagań BHP zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn. Wykonujemy oceny zgodności maszyn z aktualnymi wymaganiami, opracowujemy zalecenia wymagane do spełnienia minimalnych wymagań oraz wykonujemy modyfikacje z zaleceń, umożliwiające spełnienie obowiązujących wymagań.

Dzięki doświadczonym konstruktorom oraz technologom jesteśmy w stanie usprawnić procesy technologiczne i pomóc w zwiększeniu stopnia automatyzacji różnych procesów produkcyjnych. Znacząco ulepszamy procesy, zwiększając ich wydajność oraz wprowadzając jednocześnie nowe rozwiązania technologiczne, narzędziowe i organizacyjne. Każda remontowana lub wykonywana w naszej firmie maszyna posiada układy sterujące oparte na sterownikach PLC lub CNC.

Linia Estart

Oferujemy prefabrykację szaf zasilających oraz szaf i pulpitów sterowniczych w oparciu o dokumentację własną lub powierzoną. Szafy sterownicze wykonujemy w oparciu o komponenty renomowanych firm, w zależności od potrzeb klienta i przyjętych u niego standardów wyposażenia. Wykonujemy szafy także z elementów powierzonych przez klienta. Posiadamy wieloletnią praktykę i  doświadczenie w realizacji takich zleceń. Oferujemy fachowe i solidne wykonanie prac oraz służymy niezbędną wiedzą w rozwiązywaniu problemów technicznych.

W ramach współpracy z naszymi klientami oraz w oparciu o własną bazę modernizowanych przez nas maszyn oferujemy do sprzedaży różne maszyny. Świadczymy także kompleksowe usługi związane z zakupem, dostawą i uruchomieniem poszukiwanych przez naszych klientów maszyn i urządzeń. Jeżeli interesuje Państwa zakup używanej i sprawnej maszyny, oferujemy pomoc w jej wyborze, zakupie  i dopasowaniu do indywidualnych potrzeb.

Aktualna oferta sprzedaży