Programy Unijne – bieżące

Rozbudowa oferty i zwiększenie konkurencyjności Apena -Remont Sp. z o.o.

Opis projektu Nazwa projektu: „Rozbudowa oferty i zwiększenie konkurencyjności Apena -Remont Sp. z o.o. poprzez zakup 4 osiowego Centrum Frezarskiego CNC do produkcji precyzyjnych części, narzędzi i sprawdzianów produkcyjnych””, UDA-RPSL.01.02.04-00-063/15-02   Nazwa Beneficjenta: „Apena –Remont” Sp. z o.o. Wartość projektu: 723 568,41 zł Wielkość dofinansowania: 290 983,50 zł   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego […]

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Etap II

Opis programuProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Paszport do eksportu Polska gospodarka na rynku  międzynarodowym Etap II Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wartość projektu: 501 836,13 PLN Kwota dofinansowania: 366 713,34 PLN ( 75,00%) Okres realizacji projektu: 01.02.2014 – 30.11.2015     Program w trakcie realizacji Opis projektu

Programy Unijne – zakończone

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Etap I

Opis programuProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Paszport do eksportu Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Etap I Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Wartość projektu: 12 000,00 PLN Kwota dofinansowania: 9 00,00 PLN ( 80,00%) Okres realizacji projektu: 03.12.2009 – 30.04.2010 Załaczniki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki O krok wyżej

Opis programuProgram Operacyjny Kapitał Ludzki O krok wyżej   Rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników Apena-Remont Sp. z o.o. Wartość projektu: 353 872,07 PLN Kwota dofinansowania: 247 395,21 PLN ( 70,00%) Okres realizacji projektu: 01.01.2013 – 31.12.2013   Program zakończony Załączniki

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego lata 2007-2013

Opis programuRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego lata 2007-2013 Realna odpowiedź na realne potrzeby Adaptacja budynków produkcyjnych na wykonanie i prowadzenie największego w Polsce, w północnych Czechach i Słowacji wielopoziomowego toru kartingowego Wartość projektu: 1 213 677,71 PLN Kwota dofinansowania: 428 986,40 PLN ( 50,00%) Okres realizacji projektu: 03.10.2011 – 31.12.2012   Program zakończony Załączniki

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Od początku swojej działalności Apena-Remont Sp. z o.o. doskonali swoją organizację poprzez udział w projektach szkoleniowych oraz inwestycyjnych. Dzięki Funduszom Europejskim Spółka uzyskała dodatkowe środki pieniężne  na modernizację swojego parku maszynowego oraz realizację projektów inwestycyjnych i szkoleniowych. W ramach Programów Operacyjnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Spółka Apena-Remont zrealizowała projekty w latach:

Dzięki Funduszom Unijnym nasza firma zrealizowała projekty na łączną kwotę 2 099 900,91 zł z czego 1 069 980,95zł pochodziło z dotacji unijnych.