Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego lata 2007-2013

Opis programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego lata 2007-2013

Realna odpowiedź na realne potrzeby

Adaptacja budynków produkcyjnych na wykonanie i prowadzenie największego w Polsce, w północnych Czechach i Słowacji wielopoziomowego toru kartingowego

Wartość projektu: 1 213 677,71 PLN

Kwota dofinansowania: 428 986,40 PLN ( 50,00%)

Okres realizacji projektu: 03.10.2011 - 31.12.2012

 

Program zakończony

Załączniki

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego lata 2007-2013