Program Operacyjny Kapitał Ludzki O krok wyżej

Opis programu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki O krok wyżej

 

Rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników Apena-Remont Sp. z o.o.

Wartość projektu: 353 872,07 PLN

Kwota dofinansowania: 247 395,21 PLN ( 70,00%)

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 - 31.12.2013

 

Program zakończony

Załączniki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki O krok wyżej