Ochrona miejsc pracy oraz poprawa płynności finansowej Spółki Apena-Remont Sp. z o.o. poprzez wsparcie finansowe z programu POIR działanie 3.4 Dotacje na Kapitał Obrotowy

Opis projektu

Nazwa projektu: Ochrona miejsc pracy oraz poprawa płynności finansowej Spółki Apena-Remont Sp. z o.o. poprzez wsparcie finansowe z programu POIR działanie 3.4 Dotacje na Kapitał Obrotowy 

Nazwa Beneficjenta: „Apena –Remont” Sp. z o.o.

Wielkość dofinansowania: 293 249,70 zł

Galeria