Wymiana torów jezdnych w prostowarce do wałów

Nasza ostatnia usługa serwisowa odbyła się na terenie jednej z Hut zlokalizowanych na Śląsku.

Polegała ona na wymianie torów jezdnych w precyzyjnej maszynie prostującej walcowane wały. Maszyna realizuje swoje zadanie z dokładnością do jednej dziesiątej milimetra. Koszt wymienianych elementów to wydatek wartości luksusowego samochodu, dla tego dla Klienta ważnym było aby realizację powierzyć profesjonalnemu i wykwalifikowanemu zespołowi. 

Naszym zadaniem było:

– wykonanie nowych adapterów co centralnego smarowania wózków

– demontaż całości

– czyszczenie i wyprowadzenie powierzchni pod nowe prowadnice

– wymiana prowadnic z zachowaniem ich równoległości nie mniejszej niż 2 setne milimetra

– wymiana wózków

– podłączenie centralnego smarowania i wykonanie prób

Jesteśmy świadomi jak kosztowne mogą być postoje kluczowych maszyn. Dla tego całość została zrealizowana w czasie krótszym niż zakładał to harmonogram.

Dziękujemy naszemu zespołowi za fachowe wykonanie zadania!