Prasa hydrauliczna FES/c (5 ton nacisku) – pierwsza

4.1
Prasa hydrauliczna FES/c (5 ton nacisku) pierwsza
3.2